Защитни огради

Защитни огради

Построяване – демонтиране – извозване

ТАМ, КЪДЕТО ВИНАГИ СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ОГРАДА

-

А+Е ООД ЩЕ Я ПОСТРОИ !

Съществуват много фактори, които могат да окажат негативно влияние върху успешното развитие на Вашите насаждения. Само малко от тях можете да изключите предварително.

СРЕД ТЯХ СА НАПАДЕНИЯТА ОТ ДИВЕЧ!

В зависимост от местоположението и съществуващите там видове дивеч се използват различни огради. Те се различават по височина, конструкция и начин на изграждане. А+Е ООД изгражда предимно пилонни и кръстообразни огради с използването на предлаганите в търговската мрежа телени мрежи.

Но помислете и за това:
Собствениците на оградите отговарят и за тяхното демонтиране!

Ние демонтираме повредени и ненужни огради, отстраняваме ги напълно и по желание го доказваме с документ!

HerbstblätterbaumHerbstlaub im Wind