Посевен материал

Посевен материал

Прибиране на реколтата – подготовка – сеитба

За устойчивото стопанисване на нашите гори са необходими отговарящи на съответните местни условия растения с произход съгласно Закона за размножаването на горски култури.

А+Е ООД може да вземе под аренда отпуснатите Ви площи с посевен материал  и да Ви предложи комплексното им обслужване от събирането на реколтата до отглеждането на разсада. Ние поемаме за Вас организирането на работата в следните области:bucheckern

  • Съставяне на аренден договор за прибиране на продукцията (реколтата)
  • Събиране на семенния материал при запазване на дърветата
  • Събиране на едросеменни плодове
  • Събиране на семенния материал чрез разстилане на мрежи или машинно засмукване
  • Почистване на събрания семенен материал
  • Подаване на заявление за издаване на сертификат за произход в съответната институция
  • Подготовка на семенния материал и съхраняването му до сеитбата
  • Иницииране на проверка на семенния материал
  • По желание ще Ви подготвим (ръчно или машинно) площи за засяване във Вашите гори и ще ги засеем съгласно съответната стратификация с Ваш собствен или с получен от нас семенен материал.

Естествено е възможно и отглеждането в разсадници или изкупуването на растения, получени от вашия семенен материал.

Herbstlaub im WindherbstSaatgut Bucheckern