Компенсаторни и възстановителни мероприятия

Компенсаторни и възстановителни мероприятия

Въздействие – оценка – компенсиране

При строителното усвояване на природни ареали или при устойчивото въздействие върху тях инвеститорът е задължен да проведе компенсаторни мероприятия.

А+Е ООД консултира такива инвеститори в цяла Германия при избора им на компенсаторни и възстановителни мероприятия и им предлага както одобрение от съответните институции, така и конкретната компенсация в гората и природата.

Kompensation

Специалните области на A+E ООД са:

  • Засаждане на поречия;
  • Планиране, полагане и поддържане на компенсаторните насаждения;
  • Засаждане на горски покрайнини;
  • Събиране и съхраняване на редки и застрашени дървесни видове;
  • Полагане на храстови насаждения;
  • Създаване на високостеблени овощни насаждения.

Компетентното съставяне на цялостната проектна документация – от мениджърския план до гарантиране на качеството – това при нас се разбира от само себе си.

PuzzleGänseblumeWachstum