Дървесина за енергетиката

Дървесина за енергетиката

Засаждане – прибиране на дървесината – търговия

Професионално отношение към гората и природата” – едно мото, което има особено важно значение при планирането, създаването и поддържането на насаждения с кратък турнус.

Бързорастящите дървесни видове върху селскостопанските площи като трайни насаждения са икономическа и същевременно екологична алтернатива за почти всеки собственик на земи.

pappelplantage-in-bulgarien

Със сравнително малки инвестиции земеделският стопанин може да разшири своето портфолио с дървесни стърготини за сферата на енергетиката. А+Е ООД Ви предлага в тази връзка както експертни консултации, така и компетентни услуги при реализацията в различни модулни компоненти:

  • Оглед на площите
  • Оценка на терена
  • Планиране на засаждането
  • Съгласуване със съответните институции
  • Доставяне на посадъчния материал
  • Създаване на насажденията
  • Поддържане на насажденията
  • Прибиране на дървесината
  • Сушене
  • Продажба на дървесните стърготини

Чрез събрания досега опит, предимно в Средна, Южна и Югоизточна Европа, А+Е ООД разполага с широк фундамент от специфични знания – консултирайте се при компетентния специалист!

Holzvorrat für BiomassePellets Ökoenergiebrennholzheizung